CẬP NHẬT KẾT QUẢ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - 2016

 ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN ĐOÀN

jo BB
FUTSAL BÓNG CHUYỀN NAM CẦU LÔNG BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ TENNIS

ĐI BỘ

BILLARD

BÓNG BÀN

CỜ TƯỚNG

1. BÓNG ĐÁ NAM 5 NGƯỜI

Hạng nhất: ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Hạng nhì: ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Hạng ba: ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

2. BÓNG CHUYỀN NAM

Hạng nhất: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Hạng nhì: ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Hạng ba: ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

3. BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ

Hạng nhất: ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Hạng nhì: ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

4. CẦU LÔNG :

4.1. ĐÔI NAM TRÊN 36 TUỔI

- Hạng nhất: Nguyễn Hoàng Xuân Sinh – Nguyễn Ngọc Trung, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

- Hạng nhì: Nguyễn Bá Toàn – Võ Xuân Cường, ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Hạng ba: Lê Văn Đô – Lê Quý Bính, QUÂN KHU 9

 

4.2. ĐÔI NỮ TRÊN 36 TUỔI

Hạng nhất: Lê Thị Hương – Hoàng Thị Hồng Duyến, QUÂN KHU 9

Hạng nhì: Phạm Thị Lan Phượng – Nguyễn Thị Tú, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Hạng ba:Lý Thị Kim Lan – Nguyễn Thanh Thúy, ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

4.3. ĐÔI NAM – NỮ TRÊN 36 TUỔI

Hạng nhất:Nguyễn Ngọc Trung – Nguyễn Thị Tú, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Hạng nhì: Châu Hoàng Cầu – Nguyễn Thanh Thúy, ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Hạng ba:Nguyễn Văn Hồng – Phạm Thị Lan Phượng, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

4.4. ĐÔI NAM DƯỚI  36 TUỔI

- Hạng nhất: Nguyễn Minh Triết – Khương Lâm Minh Tuấn, ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

- Hạng nhì:Bùi Mạnh Cường – Trương Hoài Trung, ĐẠI HỌC NHA TRANG

- Hạng ba:Bùi Hoàng Khanh – Nguyễn Khắc Giang, QUÂN KHU 9

 

4.5. ĐÔI NỮ DƯỚI 36 TUỔI

- Hạng nhất: Phan Mỹ Thuyền – Lê Thị Hương,QUÂN KHU 9

- Hạng nhì: nguyễn Thị Lan Anh – Lương Ngọc Thảo, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

- Hạng ba: Trần Thụy Vy – Trần Thụy Ngọc Minh, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

4.6. ĐÔI NAM – NỮ DƯỚI 36 TUỔI

- Hạng nhất: Phan Mỹ Thuyền – Trần Viết Thùy, QUÂN KHU 9

- Hạng nhì: Trần Non Nước – Trần Thị Xuân Mỵ, ĐẠI HỌC CẦN THƠ

- Hạng ba:Nguyễn Hoàng Xuân Sinh – Nguyễn Thụy Ngọc Minh, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

5.   BÓNG BÀN       

5.1. ĐÔI NAM

Hạng nhất: Trần Công Tú – Bành Đức Dũng,  ĐH.SP KỸ THUẬT TP.HCM

Hạng nhì: NguyỄN Hồng Phú – Huỳnh Cẩm Linh, ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Hạng ba: Đỗ Khắc Huy – Nguyễn Trần Thi Văn, ĐH.SP KỸ THUẬT TP.HCM

 

5.2.  ĐÔI NAM - NỮ

Hạng nhất:Nguyễn Văn Khánh – Lê Thị Hồng Hà, ĐH.SƯ PHẠM TP.HCM

Hạng nhì:Nguyễn Hồng Phú – Trần Thị Xoan, ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Hạng ba:Ngũ Duy Trường – Bùi Ngọc Bích, ĐH.SƯ PHẠM TP.HCM

 

5.3.  ĐÔI NỮ

Hạng nhất: Lê Thị Hồng Hà – Nguyễn Thị Hiên, ĐH.SƯ PHẠM TP.HCM

Hạng nhì: Phạm Mỹ Hoa – Bùi Ngọc Bích, ĐH.SƯ PHẠM TP.HCM

Hạng ba: Trần Thị Xoan – Trần Thy Linh Giang, ĐẠI HỌC CẦN THƠ  

 

6. QUẦN VỢT

6.1. ĐÔI LÃNH ĐẠO

Hạng nhất:Đỗ Văn Dũng – Trần Phong Vinh, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Hạng nhì:Phan Hồng Phong – Nguyễn Thế Tùng, QUÂN KHU 9

Hạng ba: Nguyễn Hồ Phong – Trần Văn Tự, ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

6.2. ĐÔI TRÊN 45 TUỔI

Hạng nhất: Nguyễn Hồng Quí – Ngô Thăng Long, ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Hạng nhì: Nguyễn Quốc Tuấn – Tô Tấn Long, ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Hạng ba: Phạm Ngọc Hân – Phan Thành Lễ, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

 

6.3. ĐÔI DƯỚI 45 TUỔI

Hạng nhất: Võ Quang Trung – Lê Đình Dũng, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Hạng nhì: Mai Trung Kiên – Nguyễn Minh Sang, QUÂN KHU 9

Hạng ba: Lê Bá Tường – Khưu Quốc Duy, ĐẠI HỌC CẦN THƠ

© 2015 - Công Đoàn Trường Đại Học Cần Thơ - Thiết kế bởi Nguyễn Tý