CẬP NHẬT KẾT QUẢ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - 2016

 ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN ĐOÀN

jo BB
FUTSAL BÓNG CHUYỀN NAM CẦU LÔNG BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ TENNIS

ĐI BỘ

BILLARD

BÓNG BÀN

CỜ TƯỚNG

BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khóa XVI, Nhiệm kỳ 2012 – 2015

TT
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị ĐT – Email CQ ĐT NR
1    Nguyễn Văn Linh Chủ tịch CĐ Trường 07103 872 143 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913757733

2    Trương Chí Hải Phó Chủ tịch CĐ Trường 07103 872 072 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3820 160

0913817118

3    Nguyễn Văn Duyệt Phó Chủ tịch CĐ Trường

 07103 872 116

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918724633

4    Dương Thị Tuyền UV Thường vụ CĐ Trường, K. KHTN 07103 872 082 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918432915

5    Trần Văn Hâu UV Thường vụ CĐ Trường, K. NN

07103 872 076

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3891 008

0918240259

6    Nguyễn Thị Kim Loan UVBCH CĐ Trường, P. TCCB 07103 872 188 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0710 738 999

0918549423

7    Doãn Thị Tú Hoa

UVBCH CĐ Trường,

VP. CĐ

07103 830 183 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903685936
8    Võ Thị Ngọc Mỹ UVBCH CĐ Trường, P. Đào Tạo 07103 872 165 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0917637259
9    Phạm Hữu Tài UV BCH CĐ Trường CT CĐBP K. CNTT 07103 734 721 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3919998 0939139969
10    Võ Văn Đấu UV BCH CĐ Trường CT CĐBP K. CN 07103 834 267 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0916726869
11    Phạm Minh Đức UV BCH CĐ Trường CT CĐBP K. TS 07103 830 246  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983152109
12    Nguyễn Phan Hải Yến UV BCH CĐ Trường Tổ trưởng CĐ QLCT 07103 835 529 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3838 607 0918528300
13    Huỳnh Văn Hiến UV BCH CĐ Trường CT CĐBP K. XHNV 07103 872 018 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918203269
14    Lê Tấn Nghiêm UV BCH CĐ Trường CT CĐBP K. KTế 07103 734 608 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0939158158
15    Lê Quang Anh UV BCH CĐ Trường CT CĐBP BMGDTC 07103 872 187 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913135610

- Danh sách Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường

- Danh sách các Ban thuộc Công đoàn Trường

© 2015 - Công Đoàn Trường Đại Học Cần Thơ - Thiết kế bởi Nguyễn Tý