BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

DV1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Phạm Hữu Tài

Chủ tịch

phtai@ctu.edu.vn

- Trần Nguyễn Minh Thư

Phó Chủ tịch

 

- Nguyễn Thái Nghe

Ủy viên

 

- Dương Anh Dũng

Ủy viên

 

- Phạm Thị Trúc Phương

Ủy viên

 

DV2. KHOA CÔNG NGHỆ

- Võ Văn Đấu

Chủ tịch

vvdau@ctu.edu.vn

- Nguyễn Đăng Khoa

Phó Chủ tịch

 

- Nguyễn Minh Luân

Ủy viên

 

- Trần Hoàng Phúc

Ủy viên

 

- Nguyễn Thái Sơn

Ủy viên

 

- Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ủy viên

 

- Ngô Trương Ngọc Mai

Ủy viên

 

DV3. KHOA DỰ BỊ DÂN TỘC

- Nguyễn Thị Kim Vân

Tổ trưởng

kimvan@ctu.edu.vn
     

DV4. KKHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

- Trần Thanh Quang

Chủ tịch

ttquang@ctu.edu.vn

- Phan Thị Phương Anh

Phó Chủ tịch

 

- Lê Thu Thủy

Ủy viên

 

DV5. KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

- Đinh Ngọc Quý

Chủ tịch

dnquy@ctu.edu.vn

- Trần Thanh Mến

Phó Chủ tịch

 

- Nguyễn Thị Phi Oanh

Ủy viên

 

- Nguyễn Thị Kim Chi

Ủy viên

 

- Trần Thị Cẩm Nhung

Ủy viên

 

DV6. KHOA KINH TẾ

- Lê Tấn Nghiêm

Chủ tịch

tannghiem@ctu.edu.vn

- Phan Thị Ngọc Khuyên

Phó Chủ tịch

 

- Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ủy viên

 

- Phan Anh Tú

Ủy viên

 

- Nguyễn Xuân Thuận

Ủy viên

 

- Cao Minh Tuấn

Ủy viên

 

- Đinh Thị Ngọc Hương

Ủy viên

 

DV7. KHOA LUẬT

- Đỗ Xuân Hòa

Chủ tịch

dxhoa@ctu.edu.vn

- Nguyễn Lan Hương

Phó Chủ tịch

 

- Đoàn Nguyễn Minh Thuận

Ủy viên

 

- Võ Nguyễn Nam Trung

Ủy viên

 

- Nguyễn Văn Tròn

Ủy viên

 

DV8. KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

- Nguyễn Thị Hồng Điệp

Chủ tịch

nthdiep@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thanh Giao

Phó Chủ tịch

 

- Nguyễn Trường Thành

Ủy viên

 

- Nguyễn Đình Giang Nam

Ủy viên

 

- Bùi Thị Chuyền

Ủy viên

 

DV9. KHOA NGOẠI NGỮ

- Huỳnh Văn Hiến

Chủ tịch

hvhien@ctu.edu.vn

- Huỳnh Minh Hiền

Phó Chủ tịch

 

- Nguyễn Thắng Cảnh

Ủy viên

 

- Nguyễn Thị Phương Hoa

Ủy viên

 

- Hồ Phương Thùy

Ủy viên

 

DV10. KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG

- Nguyễn Văn Ây

Chủ tịch

nvay@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch

 

- Trần Bá Linh

Ủy viên

 

- Nguyễn Minh Đông

Ủy viên

 

- Lê Thanh Toàn

Ủy viên

 

- Quan Thị Ái Liên

Ủy viên

 

- Đinh Thị Hoa

Ủy viên

 

DV11. KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Trần Duy Phát

Chủ tịch

tdphat@ctu.edu.vn

- Tô Công Tâm

Phó Chủ tịch

 

- Nguyễn Thị Vân Hồng

Ủy viên

 

DV12. KHOA SƯ PHẠM

- Nguyễn Thị Thảo Trúc

Chủ tịch

ntthaotruc@ctu.edu.vn

- Phan Hoàng Linh

Phó Chủ tịch

 

- Trần Thị Hải Yến

Ủy viên

 

- Vũ Thị Thanh Vân

Ủy viên

 

- Nguyễn Minh Thành

Ủy viên

 

- Võ Thị Bích Huyền

Ủy viên

 

- Phan Kim Hương

Ủy viên

 

DV14. KHOA THỦY SẢN

- Phạm Thanh Liêm

Chủ tịch

ptliem@ctu.edu.vn

- Lê Thị Ngọc Thanh

Phó Chủ tịch

 

- Lam Mỹ Lan

Ủy viên

 

- Huỳnh Văn Hiền

Ủy viên

 

- Đặng Thụy Mai Thy

Ủy viên

 

DV15. KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

- Trần Văn Thịnh

Chủ tịch

tvthinh@ctu.edu.vn

- Bùi Thị Thúy Minh

Phó Chủ tịch

 

- Cao Mỹ Khanh

Ủy viên

 

DV16. KHOA SAU ĐẠI HỌC

- Châu Kim Khuyễn

Tổ trưởng

ckkhuyen@ctu.edu.vn

 

 

 

DV17. PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

- Sơn Búp Pha

Tổ trưởng

sbpha@ctu.edu.vn

DV18. PHÒNG TÀI CHÍNH

- Trần Nam Hải

Chủ tịch

tnamhai@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thúy

Phó Chủ tịch

 

- Trương Thị Ngọc Linh

Ủy viên

 

DV20. PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

- Dương Minh Hoàng

Chủ tịch

dmhoang@ctu.edu.vn

- Huỳnh Văn Thiêng

Phó Chủ tịch

 

- Nguyễn Ngọc Thanh Uyên

Ủy viên

 

DV21. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

- Võ Thị Phương Thảo

Tổ trưởng

vtpthao@ctu.edu.vn

- Nguyễn Phương Thảo

Tổ phó

 

DV22. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

- Nguyễn Trọng Hiếu

Chủ tịch

nthieu@ctu.edu.vn

- Lưu Hoàng Dũng

Phó Chủ tịch

 

- Nguyễn Thị Ái

Ủy viên

 

DV23. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Hồ Thị Ngọc Nương

Tổ trưởng

htnnuong@ctu.edu.vn

- Trần Thị Huy Linh

Tổ phó

 

DV24. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

- Phạm Văn Hiền

Chủ tịch

pvhien@ctu.edu.vn

- Đặng Bích Tuyền

Phó Chủ tịch

 

- Phạm Ngọc Diễm

Ủy viên

 

DV25. PHÒNG ĐÀO TẠO

- Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Tổ trưởng

nnttrang@ctu.edu.vn

- Nguyễn Hoàng Duy Nhân

Tổ phó

 

DV26. PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

- Nguyễn Hoàng Nghĩa

Tổ trưởng

nhnghia@ctu.edu.vn

DV27. NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

- Đỗ Văn Thọ

Tổ trưởng

dvtho@ctu.edu.vn

DV28. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA

- Hứa Thái Nhân

Tổ trưởng

htnhan@ctu.edu.vn

- Lai Nguyễn Bảo Ngọc

Tổ phó

 

DV29. BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

- Nguyễn Phan Hải Yến

Tổ trưởng

nphyen@ctu.edu.vn

DV30. BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Nguyễn Thanh Liêm

Chủ tịch

thanhliem@ctu.edu.vn

- Đặng Thị Kim Quyên

Phó chủ tịch

 

DV31. VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

- Nguyễn Hoàng Khải

Chủ tịch

nhkhai@ctu.edu.vn

- Trần Hữu Phúc

Phó chủ tịch

 

- Trương Thị Kim Loan

Ủy viên

 

DV32. VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

- Trần Vũ Phương

Chủ tịch

tvuphuong@ctu.edu.vn

- Trần Văn Bé Năm

Phó chủ tịch

 

- Nguyễn Thị Thảo

Ủy viên

 

DV34. VĂN PHÒNG ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

- Đinh Thị Hương

Tổ trưởng

dthuong@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Hoa Thơm

Tổ phó

 

DV36. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

- Triệu Minh Thành

Tổ trưởng

minhthanh@ctu.edu.vn

- Mai Thị Thủy

Tổ phó

 

DV37. TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

- Ngô Hồng Phương

Chủ tịch

ngohongphuong@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Xuân Trang

Phó chủ tịch

 

- Lâm Hùng Minh

Ủy viên

 

DV38. TRUNG TÂM HỌC LIỆU

- Võ Văn Mấy Năm

Chủ tịch

vvmnam@ctu.edu.vn

- Nguyễn Ngọc Luyến

Phó chủ tịch

 

- Bùi Thị Phượng

Ủy viên

 

DV40. TRUNG TÂM CGCN & DỊCH VỤ

- Phạm Thành Lợi

Tổ trưởng

ptloi@ctu.edu.vn

- Trần Thị Bích Liên

Tổ phó

 

DV42. TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ

- Nguyễn Tuyết Hậu

Tổ trưởng

nthau@ctu.edu.vn

DV43. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

- Văn Thị Xuân Hồng

Chủ tịch

vtxhong@ctu.edu.vn

- Võ Duy Anh

Phó chủ tịch

 

- Lê Thị Diễm Kiều

Ủy viên

 

- Trần Thị Thanh Trúc

Ủy viên

 

- Nguyễn Thanh Nhàn

Ủy viên

 

DV44. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

- Nguyễn Thiên Trường

Chủ tịch

thientruong@ctu.edu.vn

- Huỳnh Hồng Huyền

Phó chủ tịch

 

- Trần Phạm Xuân Duy

Ủy viên

 

DV45. CÔNG TY TNHH MTV KHCN THUỘC ĐHCT

- Đinh Hoàng Phong

Chủ tịch

dhphong@ctu.edu.vn

- Đoàn Nhất Linh

Phó chủ tịch

 

- Lưu Nguyễn Anh Thư

Ủy viên

 

DV48. TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

- Trần Thị Hồng Hạnh

Tổ trưởng

honghanh2@ctu.edu.vn

- Lê Thanh Kha

Tổ phó

 

 

Thông báo

Hộp thư góp ý

Thư viện hình ảnh

Quản lý nghiệp vụ Công đoàn

Video clip

Số lượt truy cập

072351
Hôm nay
Tháng này
Tất cả
390
3527
72351

Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Lầu 4, NĐH, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830183
Email: vpcongdoan@ctu.edu.vn