BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ NỮ CÔNG

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

Dương Thị Tuyền

Trưởng ban

dttuyen@ctu.edu.vn

0918 432915

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Trưởng ban

nttthuy@ctu.edu.vn

0973 770912

Hoàng Thị Minh Oanh

Ủy viên

htmoanh@ctu.edu.vn

0365 041052

  Đặng Thụy Mai Thy   Ủy viên dtmthy@ctu.edu.vn   0988 993356

Văn Thị Xuân Hồng

Ủy viên

vtxhong@ctu.edu.vn

0984847333

Nguyễn Thị Hoa Thơm

Ủy viên

nththom@ctu.edu.vn

0918 238229

  Sơn Búp Pha   Ủy viên sbpha@ctu.edu.vn   0939 044848

Quan Thị Ái Liên

Ủy viên

qtalien@ctu.edu.vn

0909 113896

Nguyễn Thị Kim Chi

Ủy viên

chinguyen@ctu.edu.vn  
  Bùi Thị Phượng   Ủy viên btphuong@ctu.edu.vn   0914 012788
  Nguyễn Ngọc Thanh Uyên   Ủy viên nntuyen@ctu.edu.vn   0982 017027

Võ Thị Bích Thảo

Ủy viên

vtbthao@ctu.edu.vn

0943565878

 

 

CÂU LẠC BỘ NỮ CÔNG TRƯỜNG
(Chia làm 4 tổ, phụ trách sinh hoạt 4 quý)

TỔ

CÁC ĐƠN VỊ

PHỤ TRÁCH

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

1

  Khoa Sư phạm    Hoàng Thị Minh Oanh htmoanh@ctu.edu.vn   0365 041052
  TT. Ngoại ngữ   Nguyễn Thiên Trường nttruong@ctu.edu.vn   0907 473001
  K. KHXH&NV   Cao Mỹ Khanh cmkhanh@ctu.edu.vn   0973 770912
  K. DBDT     Nguyễn Thị Kim Vân kimvan@ctu.edu.vn   0936 547605
  K. Ngoại ngữ   Hồ Phương Thùy hpthuy@ctu.edu.vn   0988 390090

 

2

  K. Nông nghiệp     Nguyễn Thị Thu Thủy nttthuy@ctu.edu.vn   0973 770912
  K. Thủy sản   Đặng Thụy Mai Thy dtmthy@ctu.edu.vn   0988 993356
  K. Công nghệ     Ngô Trương Ngọc Mai ntnmai@ctu.edu.vn   0941 606220
  K. MT&TNTN   Bùi Thị Chuyền btchuyen@ctu.edu.vn   0904 195294
  TT. CNPM   Văn Thị Xuân Hồng vtxhong@ctu.edu.vn   0984 847333

 

3

  K. KHTN   Nguyễn Thị Phi Oanh ntpoanh@ctu.edu.vn  
  K. KHCT    Đinh Thị Chinh dtchinh@ctu.edu.vn  
  TT. Học liệu   Bùi Thị Phượng btphuong@ctu.edu.vn   0914 012788
  V. CNSH    Nguyễn Thị Thảo ntthao@ctu.edu.vn   0939 752663
  V. ĐBSCL   Trương Thị Kim Loan ttkloan@ctu.edu.vn   0908 290502

4

  Nhà Điều hành   Nguyễn Phan Hải Yến nphyen@ctu.edu.vn   0918 528300
  BM. GDTC   Trần Thị Xoan ttxoan@ctu.edu.vn   0909 483568
  Nhà Xuất bản      

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT NỮ CÔNG NĂM 2019

Quý 1: Tổ 4

Quý 2: Tổ 2

Quý 3: Tổ 1

Quý 4: Tổ 3

Thông báo

Hộp thư góp ý

Thư viện hình ảnh

Quản lý nghiệp vụ Công đoàn

Video clip

Số lượt truy cập

1219284
Hôm nay
Tháng này
Tất cả
2542
14198
1219284

Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Lầu 4, NĐH, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830183
Email: vpcongdoan@ctu.edu.vn