BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ NỮ CÔNG

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

Dương Thị Tuyền

Chủ nhiệm

dttuyen@ctu.edu.vn

0918 432915

Trần Thị Xoan

Phó Chủ nhiệm

ttxoan@ctu.edu.vn

0909 483568

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Chủ nhiệm

nttthuy@ctu.edu.vn

0973 770912

Lâm Thị Hương Duyên

Ủy viên

lthduyen@ctu.edu.vn  

Hoàng Thị Minh Oanh

Ủy viên

htmoanh@ctu.edu.vn

0365 041052

Nguyễn Thị Thảo

Ủy viên

ntthao@ctu.edu.vn

0939 752663

Nguyễn Phan Hải Yến

Ủy viên

nphyen@ctu.edu.vn

0918 528300

Nguyễn Thị Hoa Thơm

Ủy viên

nththom@ctu.edu.vn

0918 238229

Đinh Thị Hoa

Ủy viên

dinhthihoa@ctu.edu.vn

0904 195294

Đặng Thụy Mai Thy

Ủy viên

dtmthy@ctu.edu.vn

0988 993356

 

 

CÂU LẠC BỘ NỮ CÔNG TRƯỜNG
(Chia làm 4 tổ, phụ trách sinh hoạt 4 quý)

TỔ

CÁC ĐƠN VỊ

PHỤ TRÁCH

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

1

  Khoa Sư phạm    Hoàng Thị Minh Oanh htmoanh@ctu.edu.vn   0365 041052
  TT. Ngoại ngữ   Nguyễn Thiên Trường nttruong@ctu.edu.vn   0907 473001
  K. KHXH&NV   Cao Mỹ Khanh cmkhanh@ctu.edu.vn   0973 770912
  K. DBDT     Nguyễn Thị Kim Vân kimvan@ctu.edu.vn   0936 547605
  K. Ngoại ngữ   Hồ Phương Thùy hpthuy@ctu.edu.vn   0988 390090

 

2

  K. Nông nghiệp     Nguyễn Thị Thu Thủy nttthuy@ctu.edu.vn   0973 770912
  K. Thủy sản   Đặng Thụy Mai Thy dtmthy@ctu.edu.vn   0988 993356
  K. Công nghệ     Ngô Trương Ngọc Mai ntnmai@ctu.edu.vn   0941 606220
  K. MT&TNTN   Bùi Thị Chuyền btchuyen@ctu.edu.vn   0904 195294
  TT. CNPM   Văn Thị Xuân Hồng vtxhong@ctu.edu.vn   0984 847333

 

3

  K. KHTN   Nguyễn Thị Phi Oanh ntpoanh@ctu.edu.vn  
  K. KHCT    Đinh Thị Chinh dtchinh@ctu.edu.vn  
  TT. Học liệu   Bùi Thị Phượng btphuong@ctu.edu.vn   0914 012788
  V. CNSH    Nguyễn Thị Thảo ntthao@ctu.edu.vn   0939 752663
  V. ĐBSCL   Trương Thị Kim Loan ttkloan@ctu.edu.vn   0908 290502

4

  Nhà Điều hành   Nguyễn Phan Hải Yến nphyen@ctu.edu.vn   0918 528300
  BM. GDTC   Trần Thị Xoan ttxoan@ctu.edu.vn   0909 483568
  Nhà Xuất bản      

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT NỮ CÔNG NĂM 2019

Quý 1: Tổ 4

Quý 2: Tổ 2

Quý 3: Tổ 1

Quý 4: Tổ 3

Thông báo

Hộp thư góp ý

Thư viện hình ảnh

Quản lý nghiệp vụ Công đoàn

Video clip

Số lượt truy cập

213328
Hôm nay
Tháng này
Tất cả
257
2482
213328

Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Lầu 4, NĐH, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830183
Email: vpcongdoan@ctu.edu.vn