BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
Nhiệm kỳ 2017 - 2022

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL

BAN THƯỜNG VỤ

- Dương Thị Tuyền

Chủ tịch

dttuyen@ctu.edu.vn

- Nguyễn Văn Duyệt

Phó chủ tịch

nvduyet@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó chủ tịch

nttthuy@ctu.edu.vn

- Lê Tấn Nghiêm

Ủy viên

tannghiem@ctu.edu.vn

- Dương Thúy Yên

Ủy viên

thuyyen@ctu.edu.vn

BAN CHẤP HÀNH

- Phạm Hữu Tài

Ủy viên

phtai@ctu.edu.vn

- Võ Văn Đấu

Ủy viên

vvdau@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thảo Trúc

Ủy viên

ntthaotruc@ctu.edu.vn

- Huỳnh Văn Hiến

Ủy viên

hvhien@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên

nttthuy@ctu.edu.vn

- Lê Thị Anh Thư

Ủy viên

ltathu@ctu.edu.vn

- Trần Văn Thịnh

Ủy viên

tvthinh@ctu.edu.vn

- Nguyễn Hoàng Nghĩa

Ủy viên

nhnghia@ctu.edu.vn

- Nguyễn Lan Hương

Ủy viên

nlhuong@ctu.edu.vn

- Nguyễn Văn Nhiều Em

Ủy viên

nvnem@ctu.edu.vn

ỦY BAN KIỂM TRA

- Lê Tấn Nghiêm

Chủ nhiệm

tannghiem@ctu.edu.vn

- Trần Nam Hải

Phó chủ nhiệm

tnamhai@ctu.edu.vn

- Sơn Búp Pha

Ủy viên

sbpha@ctu.edu.vn

- Đoàn Nguyễn Minh Thuận

Ủy viên

dnmthuan@ctu.edu.vn

- Đào Thị Thanh Tâm

Ủy viên

dtttam@ctu.edu.vn

CÁC BAN TRỰC THUỘC BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Ban Tổ chức - Thi đua

- Dương Thị Tuyền

Trưởng ban

dttuyen@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Kim Loan

Phó trưởng ban

ntkloan@ctu.edu.vn

- Nguyễn Văn Duyệt

Thành viên

nvduyet@ctu.edu.vn

- Dương Thúy Yên

Thành viên

thuyyen@ctu.edu.vn

- Lê Tấn Nghiêm

Thành viên

tannghiem@ctu.edu.vn

- Lê Thị Anh Thư

Thành viên

ltathu@ctu.edu.vn

Ban Tuyên giáo

- Dương Thị Tuyền

Trưởng ban

dttuyen@ctu.edu.vn

- Trần Văn Thịnh

Phó trưởng ban

tvthinh@ctu.edu.vn

- Phạm Văn Búa

Thành viên

pvbua@ctu.edu.vn

- Nguyễn Lan Hương

Thành viên

nlhuong@ctu.edu.vn

Ban Kinh tế - Chính sách - Pháp luật

- Nguyễn Văn Duyệt

Trưởng ban

nvduyet@ctu.edu.vn

- Nguyễn Lan Hương

Phó trưởng ban

nlhuong@ctu.edu.vn

- Nguyễn Phan Hải Yến

Kế toán

nphyen@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Kim Loan

Thành viên

ntkloan@ctu.edu.vn

- Lê Tấn Nghiêm

Thành viên

tannghiem@ctu.edu.vn

- Lê Thị Anh Thư

Thành viên

ltathu@ctu.edu.vn

- Phạm Hữu Tài

Thành viên

phtai@ctu.edu.vn

Ban Chuyên môn

- Dương Thúy Yên

Trưởng ban

thuyyen@ctu.edu.vn

- Võ Văn Tài

Phó trưởng ban

vvtai@ctu.edu.vn

- Huỳnh Văn Hiến

Thành viên

hvhien@ctu.edu.vn

- Võ Văn Đấu

Thành viên

vvdau@ctu.edu.vn

- Nguyễn Võ Châu Ngân

Thành viên

nvcngan@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thái Nghe

Thành viên

ntnghe@ctu.edu.vn

- Nguyễn Trọng Hồng Phúc

Thành viên

nthphuc@ctu.edu.vn

- Phan Anh Tú

Thành viên

patu@ctu.edu.vn

- Bùi Thanh Thảo

Thành viên

btthao@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thủy

Thành viên

@ctu.edu.vn

Ban Phong trào - Văn nghệ - Thể thao

- Phạm Hữu Tài

Trưởng ban

phtai@ctu.edu.vn

- Nguyễn Văn Nhiều Em

Phó trưởng ban

nvnem@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thảo Trúc

Thành viên

ntthaotruc@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thanh Liêm

Thành viên

thanhliem@ctu.edu.vn

- Phan Văn Hoài

Thành viên

pvhoai@ctu.edu.vn

- Nguyễn Văn Ây

Thành viên

nvay@ctu.edu.vn

- Phan Thị Quí Anh

Thành viên

ptqanh@ctu.edu.vn

- Đặng Bích Tuyền

Thành viên

dbtuyen@ctu.edu.vn

- Trần Văn Phú

Thành viên

tvphu@ctu.edu.vn

Ban Nữ công

- Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng ban

nttthuy@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thảo Trúc

Phó trưởng ban

ntthaotruc@ctu.edu.vn

- Hồ Phương Thùy

Phó trưởng ban

hpthuy@ctu.edu.vn

- Phạm Thị Trúc Phương

Thành viên

pttphuong@ctu.edu.vn

- Văn Thị xuân Hồng

Thành viên

vtxhong@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Vân Hồng

Thành viên

ntvhong@ctu.edu.vn

- Đặng Thụy Mai Thy

Thành viên

dtmthy@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Thành viên

ntnhoa@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thiên Trường

Thành viên

thientruong@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thúy

Thành viên

thithuy@ctu.edu.vn

- Phạm Bích Như

Thành viên

pbnhu@ctu.edu.vn

- Đặng Thị Kim Quyên

Thành viên

dtkquyen@ctu.edu.vn

- Võ Thị Bích Thảo

Thành viên

vtbthao@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Trinh

Thành viên

thitrinh@ctu.edu.vn

- Lê Thị Nhiên

Thành viên

 

- Phạm Thị Phương Thảo

Thành viên

ptpthao@ctu.edu.vn

- Đoàn Thị Kiều My

Thành viên

dtkmy@ctu.edu.vn

Ban Thông tin

- Trần Văn Thịnh

Trưởng ban

tvthinh@ctu.edu.vn

- Nguyễn Hoàng Nghĩa

Phó trưởng ban

nhnghia@ctu.edu.vn

- Lưu Hoàng Dũng

Thành viên

lhdung@ctu.edu.vn

- Triệu Minh Thành

Thành viên

minhthanh@ctu.edu.vn

- Võ Ngọc Kiều Trinh

Thành viên

vnktrinh@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Hoa Thơm

Thành viên

nththom@ctu.edu.vn

 

Thông báo

Hộp thư góp ý

Thư viện hình ảnh

Quản lý nghiệp vụ Công đoàn

Video clip

Số lượt truy cập

257975
Hôm nay
Tháng này
Tất cả
247
10773
257975

Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Lầu 4, NĐH, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830183
Email: vpcongdoan@ctu.edu.vn