BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

DV1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

- Phạm Hữu Tài

Chủ tịch

phtai@ctu.edu.vn

0939139969

- Trương Thị Thanh Tuyền

Phó Chủ tịch

   

- Thái Minh Tuấn

Ủy viên

   

- Đinh Lâm Mai Chi

Ủy viên

   

- Phạm Thị Trúc Phương

Ủy viên

   

DV2. KHOA CÔNG NGHỆ

 

- Võ Văn Đấu

Chủ tịch

vvdau@ctu.edu.vn

0947180418

- Nguyễn Đăng Khoa

Phó Chủ tịch

   

- Nguyễn Minh Luân

Ủy viên

   

- Phan Văn Nhiều

Ủy viên

   

- Nguyễn Thái Sơn

Ủy viên

   

- Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ủy viên

   

- Ngô Trương Ngọc Mai

Ủy viên

   

DV3. KHOA DỰ BỊ DÂN TỘC

 

- Nguyễn Thị Kim Vân

Tổ trưởng

kimvan@ctu.edu.vn

0936547605

- Trần Hoàng Quế Anh

Tổ phó

   

DV4. KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

 

- Nguyễn Thành Nhân

Chủ tịch

dtchinh@ctu.edu.vn

 

- Trần Thị Như Tuyến

Phó Chủ tịch

   

- Trần Thị Kim Pha

Ủy viên

   

DV5. KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

- Trần Quang Đệ

Chủ tịch

 tqde@ctu.edu.vn  

- Nguyễn Thị Hồng Dân

Ủy viên

   

- Nguyễn Thị Kim Chi

Ủy viên

   

- Trần Thị Cẩm Nhung

Ủy viên

   

DV6. KHOA KINH TẾ

 

- Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Chủ tịch

ntnhoa@ctu.edu.vn

 0914110034

- Phan Anh Tú

Phó Chủ tịch

   

- Khưu Thị Phương Đông

Ủy viên

   

- Nguyễn Xuân Thuận

Ủy viên

   

- Đinh Thị Ngọc Hương

Ủy viên

   

DV7. KHOA LUẬT

 

- Đỗ Xuân Hòa

Chủ tịch

dxhoa@ctu.edu.vn

0909540530

- Đoàn Nguyễn Minh Thuận

Phó Chủ tịch

   

- Võ Nguyễn Nam Trung

Ủy viên

   

- Nguyễn Văn Tròn

Ủy viên

   

DV8. KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 

- Nguyễn Thị Hồng Điệp

Chủ tịch

nthdiep@ctu.edu.vn

0946150275

- Nguyễn Thanh Giao

Phó Chủ tịch

   

- Nguyễn Trường Thành

Ủy viên

   

- Nguyễn Đình Giang Nam

Ủy viên

   

- Bùi Thị Chuyền

Ủy viên

   

DV9. KHOA NGOẠI NGỮ

 

- Hồ Phương Thùy

Chủ tịch

hpthuy@ctu.edu.vn

 0988390090

- Huỳnh Minh Hiền

Phó Chủ tịch

   

- Nguyễn Thắng Cảnh

Ủy viên

   

- Nguyễn Thị Kim Thanh

Ủy viên

   

DV10. KHOA NÔNG NGHIỆP

 

- Nguyễn Văn Ây

Chủ tịch

nvay@ctu.edu.vn

0919613001

- Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch

   

- Trần Bá Linh

Ủy viên

   

- Nguyễn Hoàng Sơn

Ủy viên

   

- Lê Thanh Toàn

Ủy viên

   

- Quan Thị Ái Liên

Ủy viên

   

- Đinh Thị Hoa

Ủy viên

   

DV11. KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

- Trần Duy Phát

Chủ tịch

tdphat@ctu.edu.vn

0838386669

- Tô Công Tâm

Phó Chủ tịch

   

- Nguyễn Thị Vân Hồng

Ủy viên

   

DV12. KHOA SƯ PHẠM

 

- Nguyễn Thị Thảo Trúc

Chủ tịch

ntthaotruc@ctu.edu.vn

0918550290

- Phan Hoàng Linh

Phó Chủ tịch

   

- Trần Thị Hải Yến

Ủy viên

   

- Vũ Thị Thanh Vân

Ủy viên

   

- Nguyễn Minh Thành

Ủy viên

   

- Võ Thị Bích Huyền

Ủy viên

   

- Phan Kim Hương

Ủy viên

   

DV14. KHOA THỦY SẢN

 

- Phạm Thanh Liêm

Chủ tịch

ptliem@ctu.edu.vn

0909685552

- Lê Thị Ngọc Thanh

Phó Chủ tịch

   

- Lam Mỹ Lan

Ủy viên

   

- Huỳnh Văn Hiền

Ủy viên

   

- Đặng Thụy Mai Thy

Ủy viên

   

DV15. KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

- Trần Văn Thịnh

Chủ tịch

tvthinh@ctu.edu.vn

01274806533

- Bùi Thị Thúy Minh

Phó Chủ tịch

   

- Huỳnh Thị Thanh Hường

Ủy viên

   

DV16. KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

- Châu Kim Khuyễn

Tổ trưởng

ckkhuyen@ctu.edu.vn

0969385390

 

     

DV17. PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 

- Sơn Búp Pha

Tổ trưởng

sbpha@ctu.edu.vn

0939044848

- Trần Lan Anh

Ủy viên, phụ trách Nữ công

   

DV18. PHÒNG TÀI CHÍNH

 

- Trần Nam Hải

Chủ tịch

tnamhai@ctu.edu.vn

0939595646

- Nguyễn Thị Thúy

Phó Chủ tịch

   

- Trương Thị Ngọc Linh

Ủy viên

   

DV20. PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

 

- Nguyễn Thanh Tuấn

Chủ tịch

nthanhtuan@ctu.edu.vn

0988987675

- Huỳnh Văn Thiêng

Phó Chủ tịch

   

- Nguyễn Ngọc Thanh Uyên

Ủy viên

   

DV21. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

- Võ Thị Phương Thảo

Tổ trưởng

vtpthao@ctu.edu.vn

0918065871

- Nguyễn Phương Thảo

Tổ phó

   

DV22. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

- Lưu Hoàng Dũng

Chủ tịch

lhdung@ctu.edu.vn

0919728997

- Nguyễn Thị Ái

Phó Chủ tịch

   

- Vương Phú Cường

Ủy viên

   

DV23. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

- Hồ Thị Ngọc Nương

Tổ trưởng

htnnuong@ctu.edu.vn

0982900599

- Trần Thị Huy Linh

Tổ phó

   

DV24. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

- Phạm Văn Hiền

Chủ tịch

pvhien@ctu.edu.vn

0918864585

- Đặng Bích Tuyền

Phó Chủ tịch

   

- Đỗ Trung Nghĩa

Ủy viên

   

DV25. PHÒNG ĐÀO TẠO

 

- Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Tổ trưởng

nnttrang@ctu.edu.vn

0918624383

- Nguyễn Hoàng Duy Nhân

Tổ phó

   

DV26. PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

 

- Nguyễn Hoàng Nghĩa

Chủ tịch

nhnghia@ctu.edu.vn

0918628058

- Huỳnh Chí Ninh

Phó chủ tịch

   

- Lê Thành Nhân

Ủy viên

   

DV27. NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

- Đỗ Văn Thọ

Tổ trưởng

dvtho@ctu.edu.vn

0918660589

DV28. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA

 

- Nguyễn Văn Tấn

Tổ trưởng

nguyentan@ctu.edu.vn

 

       

DV29. VIỆN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

- Đinh Diệp Anh Tuấn

Tổ trưởng

ddatuan@ctu.edu.vn

 

DV30. BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

- Nguyễn Thanh Liêm

Chủ tịch

thanhliem@ctu.edu.vn

0834502323

- Đặng Thị Kim Quyên

Phó chủ tịch

   

- Châu Đức Thành

Ủy viên

   

DV31. VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

- Nguyễn Hoàng Khải

Chủ tịch

nhkhai@ctu.edu.vn

0903777935

- Trương Thị Kim Loan

Phó chủ tịch

   

- Nguyễn Thành Tâm

Ủy viên

   

DV32. VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

- Trần Vũ Phương

Chủ tịch

tvuphuong@ctu.edu.vn

0918458959

- Trần Văn Bé Năm

Phó chủ tịch

   

- Nguyễn Thị Thảo

Ủy viên

   

DV34. VĂN PHÒNG ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

- Đinh Thị Hương

Tổ trưởng

dthuong@ctu.edu.vn

0901075898

- Nguyễn Thị Hoa Thơm

Tổ phó

   

DV36. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

 

- Triệu Minh Thành

Tổ trưởng

minhthanh@ctu.edu.vn

0983690575

- Mai Thị Thủy

Tổ phó

   

DV37. TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 

- Ngô Hồng Phương

Chủ tịch

ngohongphuong@ctu.edu.vn

0989019434

- Nguyễn Thị Xuân Trang

Phó chủ tịch

   

- Lâm Hùng Minh

Ủy viên

   

DV38. TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

- Võ Văn Mấy Năm

Chủ tịch

vvmnam@ctu.edu.vn

0903095423

- Nguyễn Ngọc Luyến

Phó chủ tịch

   

- Bùi Thị Phượng

Ủy viên

   

DV40. TRUNG TÂM CGCN & DỊCH VỤ

 

- Phạm Thành Lợi

Tổ trưởng

ptloi@ctu.edu.vn

0909000871

- Trần Thị Bích Liên

Tổ phó

   

DV42. TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

- Nguyễn Tuyết Hậu

Tổ trưởng

nthau@ctu.edu.vn

0982974030

DV43. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

 

- Văn Thị Xuân Hồng

Chủ tịch

vtxhong@ctu.edu.vn

0984847333

- Võ Duy Anh

Phó chủ tịch

   

- Nguyễn Võ Thông Thái

Ủy viên

   

- Trần Thị Thanh Trúc

Ủy viên

   

- Ông Thị Mỹ Linh

Ủy viên

   

DV44. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 

- Nguyễn Thiên Trường

Chủ tịch

thientruong@ctu.edu.vn

0907473001

- Huỳnh Hồng Huyền

Phó chủ tịch

   

- Trần Phạm Xuân Duy

Ủy viên

   

DV45. CÔNG TY TNHH MTV KHCN THUỘC ĐHCT

 

- Đinh Hoàng Phong

Chủ tịch

dhphong@ctu.edu.vn

0945729939

- Đoàn Nhất Linh

Phó chủ tịch

   

- Nguyễn Thị Kim Ngân

Ủy viên

   

DV48. TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

- Trần Thị Hồng Hạnh

Tổ trưởng

honghanh2@ctu.edu.vn

0986265858

- Lê Thanh Kha

Tổ phó

   

 

Thông báo

Hộp thư góp ý

Thư viện hình ảnh

Quản lý nghiệp vụ Công đoàn

Video clip

Số lượt truy cập

532942
Hôm nay
Tháng này
Tất cả
247
2961
532942

Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Lầu 4, NĐH, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830183
Email: vpcongdoan@ctu.edu.vn