BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ

NHIỆM KỲ 2023-2028

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

DV1. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

- Phạm Hữu Tài

Chủ tịch

phtai@ctu.edu.vn

0939139969

- Trương Thị Thanh Tuyền

Phó Chủ tịch

   

- Trần Minh Tân

Ủy viên

   

- Đinh Lâm Mai Chi

Ủy viên

   

DV2. TRƯỜNG BÁCH KHOA

 

- Nguyễn Minh Luân

Chủ tịch

nmluan@ctu.edu.vn

0915666776

- Nguyễn Đăng Khoa

Phó Chủ tịch

   

- Đặng Huỳnh Giao

Ủy viên

   

- Nguyễn Minh Nhựt

Ủy viên

   

- Nguyễn Thái Sơn

Ủy viên

   

- Nguyễn Thanh Nhã

Ủy viên

   

- Đoàn Thị Kiều My

Ủy viên

   

DV3. KHOA DỰ BỊ DÂN TỘC

 

- Nguyễn Thị Kim Vân

Chủ tịch

kimvan@ctu.edu.vn

0936547605

- Trần Hoàng Quế Anh

Phó Chủ tịch

   

DV4. KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

 

- Nguyễn Thành Nhân

Chủ tịch

dtchinh@ctu.edu.vn

0914247773 

- Trần Thị Như Tuyến

Phó Chủ tịch

   

- Đinh Thị Chinh

Ủy viên

   

DV5. KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

- Trần Quang Đệ

Chủ tịch

 tqde@ctu.edu.vn  0934527817

- Nguyễn Thị Kim Chi

Phó Chủ tịch

   

- Nguyễn Duy Cường

Ủy viên

   

- Trần Ngọc Tâm

Ủy viên

   

- Trần Thị Cẩm Nhung

Ủy viên

   

DV6. TRƯỜNG KINH TẾ

 

- Nguyễn Ngọc Đức

Chủ tịch

nnduc@ctu.edu.vn

 0942335816

- Khưu Thị Phương Đông

Phó Chủ tịch

   

- Châu Thị Lệ Duyên

Ủy viên

   

- Nguyễn Xuân Thuận

Ủy viên

   

- Nguyễn Minh Cảnh

Ủy viên

   

- Huỳnh Thị Đan Xuân

Ủy viên

   

- Huỳnh Phú Tân

Ủy viên

   

DV7. KHOA LUẬT

 

- Nguyễn Thị Ngọc Tuyển

Chủ tịch

ntntuyen@ctu.edu.vn

0901096279

- Trần Khắc Qui

Phó Chủ tịch

   

- Võ Nguyễn Nam Trung

Ủy viên

   

- Nguyễn Chí Hiếu

Ủy viên

   

- Nguyễn Thị Mỹ Linh

Ủy viên

   

DV8. KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 

- Nguyễn Thanh Giao

Chủ tịch

ntgiao@ctu.edu.vn

0907739582

- Nguyễn Đình Giang Nam

Phó Chủ tịch

   

- Nguyễn Trường Thành

Ủy viên

   

- Bùi Thị Chuyền

Ủy viên

   

DV9. KHOA NGOẠI NGỮ

 

- Hồ Phương Thùy

Chủ tịch

hpthuy@ctu.edu.vn

 0988390090

- Nguyễn Thị Kim Thanh

Phó Chủ tịch

   

- Nguyễn Thắng Cảnh

Ủy viên

   

- Tất Thiên Thư

Ủy viên

   

- Đào Minh Trung

Ủy viên

   

DV10. TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

 

- Nguyễn Văn Ây

Chủ tịch

nvay@ctu.edu.vn

0919613001

- Trần Bá Linh

Phó Chủ tịch

   

- Quan Thị Ái Liên

Ủy viên

   

- Dương Kiều Hạnh

Ủy viên

   

- Nguyễn Hoàng Sơn

Ủy viên

   

- Lê Thanh Toàn

Ủy viên

   

- Trần Thị Bích Vân

Ủy viên

   

DV11. KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

- Lê Trần Thanh Liêm

Chủ tịch

lttliem@ctu.edu.vn

0902537483

- Nguyễn Thùy Trang

Phó Chủ tịch

   

- Nguyễn Thanh Đạt

Ủy viên

   

DV12. KHOA SƯ PHẠM

 

- Nguyễn Thị Thảo Trúc

Chủ tịch

ntthaotruc@ctu.edu.vn

0918550290

- Huỳnh Thái Lộc

Phó Chủ tịch

   

- Trần Thị Hải Yến

Ủy viên

   

- Phan Kim Hương

Ủy viên

   

- Phan Hoàng Linh

Ủy viên

   

- Võ Thị Bích Huyền

Ủy viên

   

- Trần Thị Mừng

Ủy viên

   

DV13. KHOA THỦY SẢN

 

- Trần Thị Mỹ Duyên

Chủ tịch

ttmduyen@ctu.edu.vn

0918925505

- Đặng Thụy Mai Thy

Phó Chủ tịch

   

- Lam Mỹ Lan

Ủy viên

   

- Võ Thành Toàn

Ủy viên

   

- Hồ Thị Hoàng Oanh

Ủy viên

   

DV14. KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

- Trương Thị Kim Thủy

Chủ tịch

kimthuy@ctu.edu.vn

0985761481

- Huỳnh Thị Thanh Hường

Phó Chủ tịch

   

- Lý Thành Lũy

Ủy viên

   

DV15. KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

- Châu Kim Khuyễn

Chủ tịch

ckkhuyen@ctu.edu.vn

0969385390

 

     

DV16. PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 

- Sơn Búp Pha

Chủ tịch

sbpha@ctu.edu.vn

0939044848

- Trần Lan Anh

Phó Chủ tịch

   

DV17. PHÒNG TÀI CHÍNH

 

- Trương Thị Ngọc Linh

Chủ tịch

ttnlinh@ctu.edu.vn

0907500204

- Trần Thị Thu Trang

Phó Chủ tịch

   

DV18. PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

 

- Nguyễn Ngọc Thanh Uyên

Chủ tịch

thanhuyen@ctu.edu.vn

0982017027

- Vũ Ánh Nguyệt

Phó Chủ tịch

   

- Phạm Thành Le

Ủy viên

   

DV19. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

- Nguyễn Phương Thảo

Chủ tịch

npthao@ctu.edu.vn

0902857079

- Phạm Thành Lợi

Phó Chủ tịch

   

DV20. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

- Lưu Hoàng Dũng

Chủ tịch

lhdung@ctu.edu.vn

0919728997

- Nguyễn Thị Ái

Phó Chủ tịch

   

- Lê Thanh Phương

Ủy viên

   

DV21. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

- Hồ Thị Ngọc Nương

Chủ tịch

htnnuong@ctu.edu.vn

0982900599

- Phan Thị Quí Anh

Phó Chủ tịch

   

DV22. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

- Đặng Bích Tuyền

Chủ tịch

dbtuyen@ctu.edu.vn

0989019373

- Đỗ Trung Nghĩa

Phó Chủ tịch

   

DV23. PHÒNG ĐÀO TẠO

 

- Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Chủ tịch

nnttrang@ctu.edu.vn

0918624383

- Nguyễn Thị Anh

Phó Chủ tịch

   

DV24. PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

 

- Lê Thành Nhân

Chủ tịch

ltnhan@ctu.edu.vn

0979198890

- Huỳnh Chí Ninh

Phó chủ tịch

   

-Trần Văn Đệ

Ủy viên

   

DV25. NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

- Nguyễn Bạch Đan

Chủ tịch

nbdan@ctu.edu.vn

0783913913

- Trần Thị Ngọc Tuyết

Phó Chủ tịch

 

 

DV26. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA

 

- Nguyễn Văn Tấn

Chủ tịch

nguyentan@ctu.edu.vn

0919234067

- Trịnh Quốc Anh

Phó Chủ tịch

   

DV27. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

- Nguyễn Thanh Liêm

Chủ tịch

thanhliem@ctu.edu.vn

0834502323

- Đặng Thị Kim Quyên

Phó chủ tịch

   

- Châu Đức Thành

Ủy viên

   

DV28. VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

- Nguyễn Hoàng Khải

Chủ tịch

nhkhai@ctu.edu.vn

0903777935

- Trương Thị Kim Loan

Phó chủ tịch

   

- Lý Quốc Đẳng

Ủy viên

   

DV29. VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

- Trần Vũ Phương

Chủ tịch

tvuphuong@ctu.edu.vn

0918458959

- Huỳnh Thị Phương Loan

Phó chủ tịch

   

- Trần Văn Bé Năm

Ủy viên

   

- Trần Thị Thanh Khương

Ủy viên

   

- Nguyễn Bảo Lộc

Ủy viên

   

DV30. VIỆN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

- Nguyễn Thị Phương Thảo

Chủ tịch

nguyenthiphuongthao@ctu.edu.vn

0907702068

DV31. VĂN PHÒNG ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

- Đinh Thị Hương

Chủ tịch

dthuong@ctu.edu.vn

0901075898

- Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó chủ tịch

   

- Lê Nguyễn Hải Đăng

Ủy viên 

   

DV32. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

 

- Mai Thị Thủy

Chủ tịch

mtthuy@ctu.edu.vn

0914211375

- Trần Nguyễn Khải Minh

Phó chủ tịch

   

DV33. TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 

- Lâm Hùng Minh

Chủ tịch

lhminh@ctu.edu.vn

0354254020

- Nguyễn Thị Xuân Trang

Phó chủ tịch

   

DV34. TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

- Võ Văn Mấy Năm

Chủ tịch

vvmnam@ctu.edu.vn

0903095423

- Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Phó chủ tịch

   

- Võ Thị Bạch Trúc

Ủy viên

   

DV35. TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

- Trần Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch

honghanh2@ctu.edu.vn

0986265858

- Lê Thanh Kha

Phó chủ tịch

   

DV36. TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

- Nguyễn Hữu Lộc

Chủ tịch

nghloc@ctu.edu.vn

0838757555

- Châu Thị Tìm

Phó chủ tịch

   

DV37. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

 

- Văn Thị Xuân Hồng

Chủ tịch

vtxhong@ctu.edu.vn

0939593222

- Võ Duy Anh

Phó chủ tịch

   

- Trần Thị Thanh Trúc

Ủy viên

   

- Lư Hạnh Ngân

Ủy viên

   

- Lê Nguyễn Anh Khang

Ủy viên

   

DV38. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 

- Trần Thị Thu Hiền

Chủ tịch

thuhien@ctu.edu.vn

0912861865

- Trần Phạm Xuân Duy

Phó chủ tịch

   

DV39. CÔNG TY TNHH MTV KHCN THUỘC ĐHCT

 

- Đinh Hoàng Phong

Chủ tịch

dhphong@ctu.edu.vn

0945729939

- Đoàn Nhất Linh

Phó chủ tịch

   

- Nguyễn Thị Kim Ngân

Ủy viên

   

 

 

Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị nhiệm kỳ 2017-2023

 

Thông báo

Hộp thư góp ý

Thư viện hình ảnh

Quản lý nghiệp vụ Công đoàn

Video clip

Số lượt truy cập

902681
Hôm nay
Tháng này
Tất cả
306
7785
902681

Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Lầu 4, NĐH, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830183
Email: vpcongdoan@ctu.edu.vn